Algemene Voorwaarden – Veganbox

Dit zijn de algemene voorwaarden van Veganbox (hierna ook te noemen ‘ons’ ‘wij’ of ‘Veganbox'”), onderdeel van B&DC B.V. Het adres van Veganbox is Kloveniersburgwal 131E, 1011 KD Amsterdam, met het KvK-nummer 64490963.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@veganbox.nl.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Van deze wijzigingen zullen wij u van tevoren op de hoogte stellen en u wijzen op het recht om tegen deze wijzigingen in beroep te gaan. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit het leveren van een veganistische maaltijdbox: bestaande uit 3 maaltijdzakken voor 1-2 personen of 3-4 personen, 1 keer per week geleverd. Veganbox draagt zorg voor:

de recepten, receptkaarten, inkoop van ingrediënten, het portioneren van ingrediënten en het verdelen van de juiste ingrediënten in de juiste maaltijdzakken, en de betaling op de website (eenmalig of via abonnementsvorm).

Bezorging van de maaltijdboxen is uitbesteed aan PostNL.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere toekomstige bestelling die door u (hierna ook te noemen “besteller”) wordt geplaatst. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op Veganbox.nl/algemene-voorwaarden.

Artikel 3 – Aangaan van overeenkomst, opzeggen en pauzeren

3.1 Totstandkoming overeenkomst: wekelijkse bezorging

Een overeenkomst tot wekelijkse bezorging van de maaltijdbox komt tot stand nadat er een bestelling is geplaatst op de website via de optie ‘Bestellen voor elke week’. Een bestelling wordt geplaatst door het invullen van het contactformulier. Besteller verbindt zich door aangaan van deze overeenkomst tot het wekelijks afnemen van de maaltijdbox. De overeenkomst heeft de vorm van een abonnement.

 

3.1 Totstandkoming overeenkomst: eenmalige bezorging

Een overeenkomst tot eenmalige bezorging van de maaltijdbox komt tot stand nadat er een bestelling is geplaatst op de website via de optie ‘Bestellen voor 1 keer’ . Een bestelling wordt geplaatst door het invullen van het contactformulier.

In dit geval heeft de overeenkomst geen vorm van een abonnement en verplicht deze eenmalige bestelling niet tot het afnemen van meerdere maaltijdboxen.

 

3.2 Opzegging overeenkomst

De overeenkomst is per week opzegbaar door zowel besteller als Veganbox. Opzeggen van de overeenkomst geschiedt door middel van het verzenden van een e-mail naar info@veganbox.nl. Uit deze e-mail dient ondubbelzinnig te blijken dat besteller vanaf het moment van schrijven geen Maaltijdbox meer wenst te ontvangen.

Veganbox hanteert een deadline voor het opzeggen van overeenkomsten. Deze dienen uiterlijk vijf dagen voor de levering van de volgende maaltijdbox te zijn opgezegd. Dit betekent dat de overeenkomst schriftelijk dient te worden opgezegd voor de wekelijkse deadline van dinsdag 23:59u. Indien een opzegging later wordt verstuurd zal de overeenkomst op worden opgezegd en zal de besteller nog eenmaal de maaltijdbox ontvangen. Hierna zal de overeenkomst automatisch worden opgezegd

Deze deadline geldt tevens voor het aanpassen, pauzeren of wijzigen van de bestelling.

 

3.3. Pauzeren van bestellingen

De wekelijkse afname van de maaltijdbox kan worden gepauzeerd voor onbepaalde tijd. Besteller dient dit door te geven voor de wekelijkse deadline van dinsdag 23:59u. Het doorgeven van een pauzering kan via het online portaal (https://veganbox.nl/my-account/).

De overeenkomst wordt door het pauzeren niet opgezegd. Er wordt echter geen maaltijdbox bezorgd totdat besteller de bestellingen weer heeft hervat.

 

3.4 Opzegging door Veganbox

Veganbox behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen indien

de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 4 – Wettelijk herroepingsrecht

U heeft het recht uw bestelling binnen 14 dagen na ontvangst van de eerste maaltijdbox zonder opgave van reden te herroepen. Het herroepingsrecht kan worden ingeroepen door het versturen van een ondubbelzinnige verklaring naar info@veganbox.nl waaruit blijkt dat u wenst de overeenkomst te herroepen.

Herroepen van de overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de betalingsverplichting vervalt voor de pakketten die in de periode tussen het aangaan van de overeenkomst en het herroepen hiervan zijn geplaatst.

Artikel 5 – Prijzen en verzendkosten; geldigheid; betaling; afrekening; terughouding

De prijzen die worden genoemd in/op de website, e-mails of ander promotiemateriaal zijn inclusief BTW en, zolang niet anders overeengekomen, inclusief verzendkosten binnen Nederland. Voor betaling kunt u alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen. Indien er voor een abonnement is gekozen, zullen de kosten per bestelling automatisch worden geïncasseerd.Artikel 6 – Bezorging

6.1 Datum en tijdstip bezorging

Bezorging van de maaltijdbox vindt wekelijks plaats op maandag tussen 17:00 en 22:00 uur op het adres dat door besteller is opgegeven.

6.2 Aflevering

Besteller dient op het opgegeven adres aanwezig te zijn ten tijde van de bezorging om de maaltijdbox in ontvangst te nemen. Indien de maaltijdbox, om welke reden dan ook, niet kan worden afgeleverd wordt er een bezorgdatum voor de nalevering ingepland. Deze nieuwe datum zal op de eerste woensdag na de oorspronkelijke bezorgdatum zijn.

6.3 Kosten nalevering

Indien de maaltijdbox door het toedoen van besteller niet bezorgd kan worden, doordat besteller bijvoorbeeld niet aanwezig was ten tijde van de aflevering, wordt er door ons €8,65 (acht euro en tien cent) in rekening gebracht voor de nalevering. Indien u de nalevering wilt annuleren, dient u dit voor de eerstvolgende dinsdag 10:00 uur aan Veganbox door te geven.

Kosten voor de bestelling die, door toedoen van besteller niet kon worden afgeleverd, worden niet geretourneerd.

Artikel 7 – Privacy Beleid

Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring. Deze kunt u downloaden via https://veganbox.nl/privacy-policy